Odgovoran za uređivanje i sadržaj

PAPIR MARKET d.o.o. za trgovinu i usluge
D.G. Krambergera 2
49000 Krapina
Hrvatska

049 370 105
info@papir-market.hr

Pravni oblik: PAPIR MARKET d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću osnovano u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima na Trgovačkom sudu u Zagrebu
MBS: 080334603
OIB: 99163498179

Temeljni kapital 18.600 kn je uplaćen u cijelosti.
Osobe ovlaštene za zastupanje
Stjepan Oraić, direktor
Zdravka Oraić, prokurist

Izjava o odricanju od odgovornosti

PAPIR MARKET d.o.o. s velikom pozornošću stvara sadržaje na ovim internetskim stranicama te se brine za njihovu redovitu aktualizaciju. Podaci na internetskim stranicama služe samo kao neobvezno sredstvo općenitog informiranja i ne mogu poslužiti kao zamjena za iscrpno individualno savjetovanje prilikom odluke o suradnji.

PAPIR MARKET d.o.o. ne preuzima odgovornost za aktualnost, ispravnost, točnost i potpunost informacija na ovim stranicama, kao ni za njihovu stalnu nesmetanu dostupnost.

Kad upućuje na internetske stranice trećih osoba (poveznice), PAPIR MARKET d.o.o. ne preuzima odgovornost za sadržaje povezanih stranica. Klikom na poveznicu napuštate informativnu ponudu društva PAPIR MARKET d.o.o. Za ponudu trećih osoba mogu vrijediti drugačija pravila, osobito što se tiče zaštite podataka.